Michael Cunningham Quote

Когато погледна към новата книга върху нощното шкафче, поставена върху книгата, която довърши снощи, тя автоматично протегна ръка към нея, сякаш четенето бе нейното най-важно задължение през деня и единствения приложим начин да осъществи прехода от съня към задълженията.

Michael Cunningham

Когато погледна към новата книга върху нощното шкафче, поставена върху книгата, която довърши снощи, тя автоматично протегна ръка към нея, сякаш четенето бе нейното най-важно задължение през деня и единствения приложим начин да осъществи прехода от съня към задълженията.

Related Quotes

About Michael Cunningham

Michael Cunningham (born November 6, 1952) is an American novelist and screenwriter. He is best known for his 1998 novel The Hours, which won the Pulitzer Prize for Fiction and the PEN/Faulkner Award in 1999. Cunningham is a senior lecturer of creative writing at Yale University.