Top Phenomena Quotes

Phenomena Definition

(pl. ) of Phenomenon